Fenaxon

За здравјето на периферниот нервен систем
Fenaxon содржи оптимална комбинација на активни состојки кои делуваат на изворот на проблемот при акутни и хронични состојби на периферниот нервен систем. Има активен терапевтски, ресторативен и профилактички ефект.

Fenaxon

За здравјето на периферниот нервен систем
Fenaxon содржи оптимална комбинација на активни состојки кои делуваат на изворот на проблемот при акутни и хронични состојби на периферниот нервен систем. Има активен терапевтски, ресторативен и профилактички ефект.