За дигестивниот систем

За гастроинтестиналниот тракт: Оптимизирањето на рамнотежата помеѓу „добрите“ и „лошите“ бактерии во гастроинтестиналниот тракт доведува до зголемен имунитет и подобро целокупно здравје.

Сара Тунчева Доктор

B-protekt

Високо ефективен синбиотик за здрава цревна флора
B-protekt е високо ефикасен синбиотик (пробиотик и пребиотик) кој создава погодна средина за развој на корисни бактерии во цревата и го поддржува цревниот имунитет.

B-protekt

Високо ефективен синбиотик за здрава цревна флора
B-protekt е високо ефикасен синбиотик (пробиотик и пребиотик) кој создава погодна средина за развој на корисни бактерии во цревата и го поддржува цревниот имунитет.